Navigation Menu+

Natuurinclusieve Landbouw

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Rijk in acht gebieden samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving.

In deze video komen onder meer drie uiteenlopende boeren aan het woord die vertellen over hun ervaringen. Van deze boeren hebben we ook drie aparte video’s gemaakt.