Navigation Menu+

Integration Despite Isolation

Hoe gaat het met de integratie van statushouders, nu de coronacrisis hun mogelijkheden tot contact met Nederlandssprekenden ernstig heeft belemmerd? Multidisciplinaire onderzoekers hebben dit uitgebreid onderzocht; de resultaten worden in deze video besproken.