Navigation Menu+

Circulaire economie

Grondstoffen raken op, prijzen van producten stijgen en de berg afval neemt toe. Het systeem van ‘maken, gebruiken en weggooien’ is achterhaald. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken daarom samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt.

In deze video tonen drie uiteenlopende Drentse bedrijven wat de uitdagingen zijn op dit gebied, maar vooral wat er allemaal mogelijk is.