Navigation Menu+

Provincie Drenthe 200 jaar

Dertien minuten video, dat maken we niet zo vaak. De Provincie Drenthe bestond 200 jaar in 2015. Om dat luister bij te zetten, bespraken zes oudgedienden die samen zo’n tweehonderd jaar werkzaam zijn bij de provincie verschillen tussen toen en nu.