Navigation Menu+

Tour de Mazur

Eric Mazur kwam in november 2015 naar Nederland om te praten over onderwijsvernieuwing. Deze Harvardprofessor is van origine natuurkundige, maar ontwikkelde parallel ook nieuwe technieken op onderwijsgebied. Een van zijn belangrijkste thema’s is assessment: de huidige manier waarop getoetst wordt is niet meer van deze tijd.

Immers: wanneer bevind je je in een situatie die lijkt op het moment dat je een tentamen maakt, afgesloten van de buitenwereld, afgesloten van technologie en mensen? Mazur beargumenteert dan ook dat wat dan getest wordt, niks te maken heeft met kennis, maar des te meer met bijvoorbeeld stressbestendigheid.

Over dit onderwerp, waarvoor Mazur in het najaar Nederland bezocht, en andere thema’s (flipped classroom, learning communities) zijn onderstaande video’s gemaakt voor de RUG in het kader van de Dag van het Onderwijs.